Skip to main content

Colofon

Redactie:

Marco Hendriks (chef redactie)
Iwan van der Valk
Arjan Hordijk
Dirk van het Hekke
Bart Jan Kapteijn

Sales:
Bert de Vlieg
bert@motorcentraal.nl of bel +31(0)641937213.

Adres:
Testmotor.nl
Postbus 2203
3800CE Amersfoort
redactie@nieuwsmotor.nl

Over Testmotor
Testmotor.nl wordt gemaakt door en voor motorrijders. We testen motoren en andere zaken zoals we zelf denken dat dit moet gebeuren, al zijn we ons ervan bewust dat zoiets als een 100% objectieve motortest niet bestaat. Daarbij kiezen we voor een kort verslag, met als hoofdvraag “is het wat of niet?”. Door onze jarenlange ervaring als motorrijders denken we een goed beeld van de door ons geteste motorfiets te kunnen geven. Adverteerders hebben geen enkele invloed op de onafhankelijk gemaakte content van Testmotor.nl. In bijna alle gevallen zijn de motoren ter beschikking gesteld door de importeur van het betreffende merk.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Testmotor.nl is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Testmotor.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of MotorCentraal.nl Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Testmotor.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Testmotor.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Testmotor.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Testmotor.nl verkregen is. Testmotor.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Testmotor.nl verkregen informatie. De informatie op Testmotor.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Een bezoeker/ster van Testmotor.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Testmotor.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MotorCentraal.nl.

Materiaal van derden
Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen en contacteren van andere auteursrechthebbenden van materiaal op deze site. Mochten wij desondanks ten onrechte materiaal van derden zonder voorafgaande toestemming geplaatst hebben, verzoeken we de belanghebbenden vriendelijk contact met ons op te nemen. In veel gevallen zijn de gebruikte beelden gemaakt tijdens persintroducties, waarbij een professionele fotograaf aanwezig was.

Adverteren
Testmotor.nl wordt dagelijks gelezen door duizenden motorrijders en motorliefhebbers. Adverteerders uit de motorbranche kunnen via Testmotor dan ook zeer goed het hart van hun doelgroep raken. Adverteerders hebben geen enkele invloed op de onafhankelijk gemaakte content van Testmotor.nl, dit is onbespreekbaar.

Verschillende advertentievormen zijn mogelijk om uw doelgroep via Testmotor.nl te bereiken, van reguliere banners tot op maat gemaakte advertorials of sponsoring van (een gedeelte van) de website. Voor meer informatie, neem contact op met Bert de Vlieg via bert@motorcentraal.nl of bel +31(0)641937213. We kunnen u adviseren over duur, plaats en uiterlijk van uw uiting, daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid de uitingen door ons te laten opmaken, eventueel in Flash.

Testmotor is een onderdeel van MotorCentraal.nl